• FISS

Föräldraalliansen i Stockholms stad (FISS)

Fiss är ett forum för alla föräldrar, föräldraföreningar och föräldraråd i Stockholms Stad där vi har möjlighet att inspirera varandra och ta del av andras kunskaper och erfarenheter.

Vår föräldraförening är medlem i FiSS

Genom detta forum ökar föräldrarnas möjligheter att påverka beslutsfattare i frågor som rör våra barns situation i förskola, skola och omsorg. Tillsammans kan vi skapa olika möten med andra föräldrar som är intresserade av skol- och barnomsorgsfrågor.

Syftet med Föräldraalliansen

  • Arbeta för att föräldrarnas inflytande i skolan och förskolan stärks
  • Bevaka och agera i skolpolitiska frågor ur föräldraperspektivet
  • Underlätta kontakter och samarbete mellan föräldrar och berörda myndigheter, organisationer och sammanslutningar
  • Stötta föräldraföreningarna i Stockholm 
  • Medverka till utvecklingen av skolan och förskolan
  • Stödja hemmen och skolan för att ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja deras utveckling
  • Samverka med staden, dess förvaltningar och nämnder i barn- och ungdomsfrågor