FÖRVALTNINGSRÅDET 24 OKTOBER 2014

Stölder av cyklar på skolgården

Sparkcyklar går oftast inte att låsa och skolan har tyvärr inte utrymmen för att förvara dom. Skolan ersätter inte stulna cyklar men vill gärna veta när det har hänt. Enskilda som drabbas ska göra en egen polisanmälan.

Maktlekar förekommer bland eleverna

Problemet är känt bland personalen. Eleverna kopplar inte automatiskt de olika handlingarna till ett beteendemönster och elevrådet har inte känt till begreppet maktlekar eller ”powergames” tidigare. Skolans antimobbingteam tar hand om frågan. Brev skickas till föräldrar om vad det här är.

Upprustning av skolgårdarna

Det skyddande taket för mellanstadieelever är framflyttat i tid för att bli en del av den större ombyggnaden av skolgårdarna. Arbetet sker i två etapper. I första etappen ingår trafikomläggning och ombyggnad av avlämningsplats och parkering bakom A-huset.

  • Sommaren 2015 övre skolgården vid A-huset.
  • Sommaren 2016 nedre skolgården vid gympasalen.

Bättre ventilation och behållare för bindor

Elevernas representant rapporterade att ventilationen inte är tillfredställande i flera klassrum. Elevrådet ska skriva ett brev och skicka till SISAB för att aktualisera frågan. Eleverna efterfrågar även behållare för bindor på toaletterna där det saknas.

Dokumentera vandalisering

Peter Ramstedt uppmanar elever och föräldrar att dokumentera med foto om man upptäcker att något inom skolans område har blivit skadat eller vandaliserat. Skicka bilder till Peter Ramstedt.