FÖRVALTNINGSRÅDET 23 OKTOBER 2015

Fest på högstadiet – föräldrar välkomna

På torsdag den 5 november arrangerar Elevrådet fest med dans för elever på högstadiet och föräldraföreningen skänker 2000 kr som bidrag till festen.

Elevrådet bjuder in föräldrar att delta som volontär
Elevrådet arbetar kontinuerligt med frågor som ska skapa en lugn och trygg miljö för alla elever. Du som förälder har nu en unik möjlighet att få inblick i deras arbete och ta del av stämningen mellan elever på skolan. Elevrådet söker cirka 10-15 vuxna som vill medverka som stöd under festkvällen. Du kan kontaka skolan och anmälla ditt intresse till elevrådet.

Filmtips om civilkurage - Våga stå upp för dom tysta

Bidrag till utbildning om HBTQ

Sjöängskolan har fått ett ekonomiskt bidrag från Stockholm stad för att arbeta med frågor kring HBTQ- homosexuella, bisexuella ,trans och queer personer. Pengarna kommer att användas både för undervisning av personal och elever och för att anordna föreläsning om ämnet.

Undervisningen kommer att ske vid två tillfällen under höstterminen och vid ytterligare två tillfällen under våren. Arbetet görs tillsammans med företaget jämnställt.se där Maria Hulth och David W Flato delar med sig av sitt engagemang. Projektet avslutas med en handlingsbok. 

Alla välkomna till den nya lilla bollplanen

Nu när den nya lilla bollplanen på F-3 gården står klar, inför skolan även tydliga förhållningsregler som ska göra det möjligt för alla skolans elever att känna sig välkomna.

Sjöängskolans kris och handlingsplan

Efter tragedin som inträffade på en grundskola i Trollhättan under veckan vill Sjängskolan uppmärksamma alla elever och föräldrar att skolan har en krisplan som följer skolverkets riktlinjer. Den finns tillgänglig på skolan.

Brist på kvalificerade vikarier i Stockholm

Problemet med brist på kvalificerade lärare i kommunen gör det lätt för lärare att byta skola och svårt att rekrytera kvalificerade vikariepersonal vid alla tillfällen när någon lärare kan tvingas vara borta från skolan. Vår rektor Angela ser gärna att lärare är kvar länge på samma tjänst och tillägger att det inte alltid går att förutse och styra över personalens personliga val.

Fruktstund med egen eller skolans frukt går lika bra

Många barn i årskurserna F–3 har med egen frukt hemifrån till den dagliga fruktstunden och barnen delar ofta med sig till varandra. Fruktstunden ska vara en trivselstund. Om något barn saknar frukt finns alltid extra frukt på skolan. Även vid utflykter när barnen ska ha med matsäck går det bra att ta med en tom matlåda till skolan och få den fylld med skolmat. 

Årets skolfotograferingen är klar

Skolfotografering är ett samarbete med ett fotoföretag och skolan har nått en överenskommelse med företaget som gör det möjligt att dela ut katalogen med klassfoton till alla elever utan kostnad. 

För mer information om hur vi driver de aktuella frågorna kan du klicka på länken till höger och läsa artikeln om vad Förvaltningsrådet är och hur vi arbetar tillsammans med skolan.

Vårt arbetet styrs av föreningens Handlingsplan som är framtagen tillsammans med klassombuden i alla klasser. Ladda hem den och läsa som pdf. Se länk i i marginalen till höger.