FÖRVALTNINGSRÅDET 20 november 2015

Sjöängskolan internationella perspektiv ökar

Det internationella perspektivet på Sjöängskolan blir allt tydligare. Det handlar både om nya möjliga utbytesprogram med andra skolor runt om i Europa och om hur elevrådet på skolan arbetar med att välkomna nya elever som kommit till Sjöängskolan under hösten. 

Lyckad Haloweenfest med influenser från flera kulturer
Den nyligen genomförda Haloweenfesten på högstadiet var ett sådant tillfälle. Elvevrådets representant Ida berättade om att festen hade en internationell stämning där man fick lära känna nya kamrater och pröva sig fram på engelska och andra språk. Elevrådet hade ordnat med flera aktiviteter både inför och under festen. Bland annat anordnade eleverna själva en ryslig spökrunda. 

Elevrådet tackar för pengar från Föräldraföreningen och riktar ett särskillt tack till de föräldrar som hjälpte till under kvällen.

Utbytesprogram med Belgien genom ERASMUS (EU)
Skolan arbetar just nu med att undersöka intresset och möjligheten att ta emot en grupp belgiska studenter som vill komma till Stockholm under våren 2016 för att studera. 

Syftet är att de ska delta i undervisningen under 2 månader och bl.a lära sig svenska. De kommer också att arbeta med egna projekt och ha kontakt med sin skola i Belgien under vistelsen här. Elever som deltar är i motsvarande ålder som våra elever är i åk-9.

Avsikten är också att elever från Sjöängskolan som nu går i åk 8 ska erbjudas möjlighet att på motsvarande sätt förlägga 2 månader av sitt sista år i grundskolan, på en skola i Belgien.

Värdfamiljer sökes
För att projektet med utbytesstudenter ska vara möjligt att genomföra på Sjöängskolan krävs att det finns familjer som har möjlighet att ha en utbytesstudent boende hemma hos sig. Elever som är intesserade av att delta och föräldrar på Sjöängskolan som har möjlighet att erbjuda boende för utländska studenter, är välkomna att kontakta skolan. Mathias Mähler är samordnare för projektet.

– Sjöängskolan har mycket goda erfarenheter och rutiner för att ta emot utbytesstudenter från andra länder genom fler väl genomförda Commeniusprojekt, menar Angela skolans rektor.

Trafikmiljön runt skolan är lugnare
– fortfarande uppstår kaos vid lämning

Det är extra viktigt att vi är försiktiga med varann nu när höstmörkret ökar riskerna i trafiken. Måndag 7 och I4 december genomför föräldraföreningen en aktion för att uppmärksamma de rekomendationer skolan har för biltrafiken på gator runt skolan. Vi vänder oss till dig som kör barn till skolan med bil. Syftet med skolans rekomenderade vägar är att gatorna runt skolan ska vara mer trygga och säkra för alla oavsett om man är vuxen i bil eller barn som går själv till skolan i lågstadiet. 

Vi kommer att vara synliga och bjuda på pepparkaka för att göra alla extra snälla i trafiken. Du som vill delta och hjälpa oss är välkommen. 
Vi samlas 07:30 vid gymnastiksalen och avslutar cirka 08:10.

Temaarbete barn & trafik på lågstadiet

Föräldraföreningen fortsätter sitt samarbete med lågstadiet om barn & trafik. Arbetet påbörjades i år när föräldrar i åk 2 och 3 skapade en cykeldag lördag den 25 april. Lärarna i klasserna ordnade med undervisning om trafik för barnen under samma vecka.

Föräldraföreningen har bett skolan att planera för ett liknande samarbete under våren 2016. Föräldrar i klass 3C har anmällt intresse för att samordna en ny Cykedag under våren. Kontakta klassombud i 3C om du vill vara med.

Ungdomssatsning i Älvsjö stadsdelsnämnd

Agnes Nordberg är projektanställd i Älvsjö stadsdelsnämnden för att arbeta med att samordna och utreda behovet av ungdomsaktiviteter i området. Syftet är att fånga upp så mycket som möjligt av det som unga vill. 

Projektet på går i hela kommunen. I Bromma samarbetar ungdommar med politiker, på Södermalm arrangerar ungdommarna festligheter.

Arbetet utgår från Sveriges Ungdomsråd och i stadsdelarna organiseras ungdommarna i en förening.

Gemensam laboration för åk 5 och 8

Elevrådet och skolan har ett pågående projekt för att inkludera alla elever och skapa en god stämning. Man vill att fler elever ska mötas över årskurser och mellan klasserna. Elever i åk 5 har bland annat gjort laborationer tillsammans med åk 8. Syftet är att det ska bli lugnare o tryggare för alla elever i alla årskurser när alla känner tillit till varandra. 

Renovering och ombyggnad av skolan

Under hösten har det varit mycket krångel med utomhusbelysning på nedre skolgården. Både skolan och de som arbetar med obyggnaden är medvetna om problemen. Målet är att projektet ska vara slutbesiktigat inom kort.

SISAB har inlett en undersökning för hur skolan ska renovereras och byggas om på lång och kort sikt. Inom det närmaste året påbörjas en större ombyggnad av tak och ventilation på A-huset. Det innbär sannolikt att byggnadsställningar kommer att täcka byggnadens fasader under en längre tid.

För mer information om hur vi driver de aktuella frågorna kan du klicka på länken till höger och läsa artikeln om vad Förvaltningsrådet är och hur vi arbetar tillsammans med skolan.

Vårt arbetet styrs av föreningens Handlingsplan som är framtagen tillsammans med klassombuden i alla klasser. Ladda hem den och läsa som pdf. Se länk i i marginalen till höger.