FÖRVALTNINGSRÅDET 15 januari 2016
 

Önskemål om Skridskobytardag

Vintern är här och till styrelsen har det framförts ett intresse att arrangera en skridskobytardag på skolan. Vi tycker att det är ett bra förslag och ser gärna att en grupp föräldrar på skolan tar ansvar för att organisera detta.

Du som läser detta och känner att du kan hjälpa oss att arrangera detta får gärna kontakta oss i styrelsen så hjälper vi dig med inbjudan till föräldrar genom våra klassombud.

Cykeldagen och trafikundervisning samordnas

Vissa av oss längtar redan efter den dagen när det är dags att rulla ut cykeln igen och äntligen få trampa ut i vårsolen. 

Under våren planerar föräldraföreningen att arrangera en Cykeldag tillsammans med elever och föräldrar i åk3. Cykeldagen kommer att infalla på en lördag i slutet av april. Lärarna på lågstadiet förlägger trafikundervisningen veckan innan och i anslutning till vår Cykeldag. Vi ser fram emot denna spännande aktivitetsdag när hela skolan är välkomen på cykel. Besked om datum kommer efter nästa möte i Förvaltningsrådet den 12 februari.

Kontakta klassombud i 3C om du vill vara med och arrangera Cykeldagen.

Kontakt med sjuksyster kan vara svårt, tycker Elevrådet

Elever upplever att det ofta är upptaget och svårt att få kontakt med sjuksyster på skolan.

Rektor Angela är medveten om att behovet ökat och meddelar att tjänsten nyligen har förstärkts adminsitrativt. Hon poänterar också att vår sjuksysters roll på skolan är hälsovård, inte sjukvård. Hennes uppdrag är att arbeta preventivt med t.ex vaccination. När man är sjuk vänder man sig till sin Vårdcentral.

Förslag framfördes att kunna boka tid hos sjuksyster via sms eller mail.

Stämningen mellan yngre och äldre barn utreds av Elevrådet

De yngre barnen upplever högstadieelever som"stora och lite läskiga". Vissa äldre elever röker och det förekommer svordommar och könsord. Elevrådet arbetar med att få främst högstadieelever att tänka på hur de uttrycker sig och beter sig i närheten av yngre barn.

Elevrådet önskar att skolan arrangerar en dag för att leka och teama ihop olika äldre och yngre grupper av elever på skolan.

Elevrådet önskar att prov görs anonymt

Enskilda elever upplever att de inte blivit rättvist bedömda vid prov. Lärare menar att det är tjänstefel att inte behandla elever utifrån presterat resultat.

Ledningen är beredd att undersöka hur en modell för att göra anonyma prov kan se ut. Viktigt är att administrationen inte blir krånglig och att lärare snabbt kan återkoppla till elever som behöver stöd.

Skolan vill stimulera integration av nya elever

Skolan har nyligen fått fler barn som är nyanlända till Sverige. Elevrådet ska träffa de nya eleverna i Förberedelsegruppen.

För att skapa bra relationer med eleverna i Förberedelsegruppen finns förslag att erbjuda högstadiet möjlighet till utbildning för att bli fadder. Ett förslag framfördes att göra internationella kontakter och integration till en del av ämnet Elevens val. Förslag framfördes även att etablerar en förening för Internationella kontakter. Arbetet med integration kan också bli en del av elevrådets verksamhet.

Missnöje med ombyggnad av nedre skolgården

Många tycker att resultatet av ombyggnaden av nedre skolgården inte är bra. De önskemål som barn och skola framfört och som arkitekten presenterat som förslag har inte tagits till vara och förverkligats på ett tillfredsställande sätt. Projektet är nu nästan klart. Det som återstår är en del planteringar av växter som kommer att göras när vädret blir varmare. 

20 januari har SISAB och ledningen på skolan ett möte för utvärdering av vad som har gjorts i projektet med nedre skolgården.

Fler projekt som påverkar skolans lokaler och utomhusmiljö

  • I media har det rapporterats om förslag att bygga en ny paviljong på Sjöängskolan för att bl.a få plats att ta emot nyanlända elever. Hur och var paviljongen ska placeras är oklart.
  • Ett tak för mellanstadieelever som skydd vid regnväder saknas fortfarande på den övre skolgården. Oklart när/om det kan ske.
  • Trafiklösningar för hämtning och lämning av barn behöver bättre lösningar. Ledningen har möte med representanter från kommunens Trafikkontor den 29 januari. 
  • Fler större ombyggnadsplaner som t.ex renoveringar av tak är på gång. Startdatum är oklart.

Föräldraföreningen lämnar en skriftlig rapport för att markera att vi generellt inte är nöjda med hur ombyggnader och renovering av lokaler och utomhusmiljöer görs. Rapporten kan användas av ledningen vid möten med andra parter.