• FÖRVALTNINGSRÅD

Aktuellt i Förvaltningsrådet (FVR)

Här rappoterar vi om aktuella ärenden som diskuterats i förvaltningsrådet under året. Följ gärna länken till höger i marginalen och läs mer om Förvaltningsrådet, vilka som deltar och hur vi arbetar.

Årsmöte 3 maj 2017
Minnesanteckningar
 

För mer information om hur vi driver de aktuella frågorna kan du klicka på länken till höger och läsa artikeln om vad Förvaltningsrådet är och hur vi arbetar tillsammans med skolan.

Vårt arbetet styrs av föreningens Handlingsplan som är framtagen tillsammans med klassombuden i alla klasser, se länk i marginalen till höger.

Representanter
i Förvaltningsrådet


Kristina Bolme
Mobil: 070-605 50 47

Gunnar Adel

ffstyrelse@ffsjoangen.com

OM FÖRVALTNINGSRÅDET

Läs mer om vad hur vi arbetar
i skolans förvaltningsråd
Om förvaltningsrådet >

Vår handlingsplan

Arbetet i Förvaltningsrådet styrs av föreningens handlingsplan, som vi gemensamt skapat tillsammans med klassombuden. Fler handlingsplaner hittar du på sidan Klassombud

FÖRVALTNINGSRÅDET
Möten under tidigare läsår

2014

24 oktober Läs notiser >

2015
23 oktober Läs notiser >
20 november Läs notiser >

2016
15 januari Läs notiser
12 februari
18 mars
22 april
20 maj