• FÖRÄLDRAVANDRING

Föräldravandring

I vår föräldraföreningen har vi en lång
tradition att vuxna kvällstid regelbundet är ute bland ungdomarna i vårt närområde. Föräldrar i klasserna på Sjöängskolan ansvarar för att varje fredag- och lördagkväll vandra i området Liseberg, Örby Slott, Östberga samt delar av Örby, Älvsjö och Solberga.

Varje klass har ansvar att föräldravandra vid två till tre tillfällen per läsår. I samband med ett föräldramöte väljer klassen en förälder som ska vara samordnare för klassens vandringsschema. Samordnaren är ansvarig för klassens schema och att kalla sina föräldrar till vandring. Klassens samordnare upprättar en lista över vilka föräldrar som ska vandra vid varje schemalagt tillfälle. Samordnare har uppdraget under ett år, ibland längre. 

Föräldravandringen sker under skolterminerna mellan klockan 21-24 på fredag och lördagskvällar. Varje klass i årskurs F-9 har uppdraget att vid minst en kväll per termin vid dessa tider vara ute och vandra. Vid varje tillfälle ska 4-5 föräldrar i klassen delta. Se schema här intill så kan du läsa när din klass har ansvaret.

Det finns flera postivia effkter att föräldravandra. Det är trevligt att lära känna sina kamraters föräldrar och det är skönt med en kvällspromenad. En nattvandrare bryr sig om, ger stöd och är en god förebild som finns till hands. Det stöd vi ger skapar kontakt över generationsgränser mellan ungdommar och vuxna och vandringen stärker också kontakten mellan oss föräldrar. 

Här intill finns instruktioner för hur en vandring går till. Följ råden och skriv gärna en kort rapport i den pärm som förvaras i lokalen vid samlingsplatsen. Anteckna vilka som var med, om något har hänt och beskriv också vart ni har vandrat. Loggboken blir en intressant läsning och visar att föräldrar verkligen är ute och vandrar.

Om ni glömmer att kvittera ut nyckel till lokalen, men ändå genomför er vandring, skicka ett mail till föräldraföreningens styrelse och meddela vilka som deltog, var ni har vandrat och vad som eventuellt kan ha hänt. Styrelsen ser till att föra in er rapport i loggboken. Kontaktuppgifter finns här bredvid.

Tack för din samverkan

Skadegörelse i och runt skolan
Skadegörelse av bilar i närområdet, klotter och smällare rapporteras av skolan och av boende runt skolan. Vanligt förekommande tags i området: NSP, DOZ, DWA, OWZ. Skolan har även informerat fritidsgårdar och fältassistenter men VAR EXTRA UPPMÄRKSAMMA på detta när ni föräldravandrar och rapportera om ni ser något misstänkt.

Skadegörelse på förskolan Sylveter
När ni vandrar ber vi er att alltid gå förbi Sylvester och kontrollera att allt är som det ska. Det är viktigt att ni rapporterar om ni ser något som ni misstänker inte är som det borde vara.


Kom ihåg lista för föräldravandrare
  • En person i er grupp ska kvittera ut en nyckel från expeditionen samma vecka som vandringen ska ske.
  • Nycklarna går till B-huset, källarnedgången vid gaveln mot Reuterholmsvägen. Där finns föräldravandringslokalen.
  • Använd våra jackor när ni vandrar. Jackorna finns i föräldravandringslokalen.

Kontakt

Kristina Bolme Kuhn, ordförande för föräldraföreningen
kristinabolme@yahoo.se

schema och MER INFOrmation

Farsor och Morsor på stan

Vår föräldravandringen har stöd av skolledning och fältassistenter. Genom föräldraföreningen är vår vandring även en del av i Farsor och Morsor på stan som är en fristående förening som ingår i Riksnätverket Nattvandrare i Sverige. Föreningen består av frivilliga vuxna med ett stort engagemang för ungdomar. Farsor och Morsor på stan träffas och vandrar varje fredag- och lördagkväll.

Läs mer om Farsor och Morsor på stan: 
www.farsormorsor.se >